Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Aktualnie znajdujesz się na:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 i poinformowało o uruchomieniu naboru dla jednostek samorządu terytorialnego.


http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1133,komunikat-o-ogloszeniu-programu...

Program swoim zasięgiem obejmuje nie tylko osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale również dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2021-dla-samorzadow2

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Asystent pomoże:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Urząd Miejski w Łomiankach i Ośrodek Pomocy Społecznej   aktualnie prowadzi prace nad wnioskiem dotyczącym przystąpienia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

O terminie składania wniosków do udziału w Programie poinformujemy na stronie UMIG i OPS po rozstrzygnięciu konkursu dotyczącego przystąpienia do Programu.

Opcje strony

do góry