Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja ws. wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie ob. Ukrainy nie posiadających PESEL

Informacja w sprawie zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - dotyczy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ob. Ukrainy nie posiadających nr PESEL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że z dniem 01 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy nie posoadają nadanego numeru PESEL. Przepis ten dotyczy wniosków, które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. tj. przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL ob. Ukrainy.  Wnioski te nalezy złozyć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przepisu art. 8 ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw , tj.  do dnia 15 lipca 2022 r.  Wnioski złożone po tej dacie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

Mając na uwadze powyższe prosimy o zapoznanie się z informacjami w załączonym poniżej piśmie zawierającym wytyczne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Opcje strony

do góry