Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana w świadczeniu pieniężnym za zakwaterowanie i wyżywienie ob. Ukrainy

Ośrodek Pomocy społecznej informuje o nowelizacji ustawy umożliwiającej złożenie wniosku i otrzymanie rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie ob. Ukrainy

Prezydent RP podpisał w dniu 30 czerwca 2022 r. nowelizację ustawy, która umożliwia złożenia wniosku i otrzymanie rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z nią:

Wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu, tak jak to było na samym początku. Złożenie takiego wniosku będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia w życie tych przepisów tj. do 15 lipca.

Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Zatem jeżeli gościłeś u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15.05. do 30.06, to wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

OKRES ZAKWATEROWANIA

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

do 29 kwietnia
(obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)

do 15 lipca 2022 r.

do 30 czerwca

do 31 lipca 202 r.

od 1 lipca

miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opcje strony

do góry