Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

https://lomianki.pl/ops/aktualnosci/14756,Dodatek-weglowy-zmiany-w-warunkach-przyznawania.html
2023-09-26, 23:30

Dodatek węglowy – zmiany w warunkach przyznawania

Dodatek węglowy – zmiany w warunkach przyznawania

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadzono zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego.
 


Dodatek przysługuje w przypadku gdy:
•    pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe
•    w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach
•    którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 3 listopada br., stosowane będą przepisy znowelizowane.

Osoby, które otrzymały decyzje odmowne lub wydane zostały postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu zamieszkiwania kilku rodzin pod jednym adresem mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7
- poniedziałki 8-18
- wtorki, czwartki i piątki 8-16
- środa  - bez przyjęć interesantów
Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 r.

Opcje strony