Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Świadczenie wychowawcze 500+

Przysługuje:

  1. matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500.00 zł miesięcznie na każde dziecko, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Opcje strony

do góry