Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

https://lomianki.pl/ops/dzialy-ops/dzial-swiadczen-rodzinn/swiadczenie-wychowawcze/11033,Swiadczenie-wychowawcze-500.html
2022-08-13, 21:11

Świadczenie wychowawcze 500+

Przysługuje:

  1. matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500.00 zł miesięcznie na każde dziecko, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Opcje strony