Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

https://lomianki.pl/ops/dzialy-ops/dzial-wsparcia-dziecka/11040,Dzial-Wsparcia-Dziecka-i-Rodziny.html
2021-11-28, 15:53

Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny

Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach kieruje swoją ofertę do rodzin z dziećmi, rodzin wieloproblemowych, w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, doświadczających i zagrożonych przemocą.

W naszej pracy koncentrujemy się na prowadzeniu działań w zakresie edukacji, wsparcia i profilaktyki.

Swoje cele realizujemy poprzez pomoc w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i zdobywaniu wiedzy potrzebnej w procesie wychowania, jak również poprzez pomoc we wzmacnianiu więzi rodzinnych.

Dbamy też o rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych dzieci oraz ich potrzeb. Edukujemy w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się bez agresji oraz przeciwdziałamy przemocy w rodzinie.

Opcje strony