Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Aktualnie znajdujesz się na:

O NAS

Godziny pracy

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek: 8:00-16:00

środa:  dzień bez obsługi interesanta,

czwartek:  8:00- 16:00

piątek:  8:00-16:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Łomianki  powołaną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, we współdziałaniu z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

ul. Szpitalna 7
05-092 Łomianki
tel./fax 22 751 90 57

 

KADRA

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - Dominika Kowalczyk-Ptasińska

Starszy Inspektor ds. administracyjnych, dodatków mieszkaniowych, Kart Rodziny, KDR – Eliza Adamczyk

Starszy Inspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych – Agnieszka Drużba

Dział Pomocy Środowiskowej:

 • Kierownik Działu – wakat
 • Starszy Specjalista pracy socjalnej - wakat
 • Starszy Specjalista pracy socjalnej – Natalia Szumska – Strzelczak  
 • Starszy Specjalista pracy socjalnej  - Monika Drabarek
 • Specjalista pracy socjalnej – wakat
 • Pracownik socjalny – Kamila Liana
 • Aspirant Pracy Socjalnej - Ewelina Weronika Skierkowska-Zaręba

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych:

 • Kierownik Działu - Izabela Wojciechowska
 • Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Marta Zasowska
 • Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Laura Falińska
 • Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Monika Brzezińska ( długotrwała nieobecność)
 • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych – Wioleta Zajączkowska
 • Starszy Referent - Patrycja Kowalska (długotrwała nieobecność)

Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny:

 • Asystent rodziny - Anna Suchodolska-Kąkol
 • Terapeuta – Magdalena Wysocka-Filipiuk
 • Psycholog - Anna Stolarska

Punkt Interwencji Kryzysowej:

 • Terapeuta  - Małgorzata Święcka
 • Terapeuta – Adam Dulnik
 • Terapeuta - Anna Smolarek

Inspektor Ochrony Danych - Anna Pogorzelska

Opcje strony

do góry