Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.opslomianki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności:

 1. Niektóre materiały graficzne – zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów.
 2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Informacje dla użytkowników

 1. Każdy użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków pozwalających w prosty sposób zwiększyć rozmiar czcionek na stronie oraz kontrast wyświetlania.
 2. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 3. Zgodność ze standardami HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA)
 4. Staramy się, aby zamieszczone informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 5. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie lub w nowym oknie.
 6. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
 7. Strona jest responsywna: sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń na których jest przeglądana.
 8. Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Monika Drabarek ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki, adres poczty elektronicznej kancelaria@ops.lomianki.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7,  05-092 Łomianki:

 1. Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i część pomieszczeń (w razie potrzeby pracownik może obsłużyć Klienta w Kancelarii).
 2. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek parterowy
 4. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
do góry