Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łomianki.

Kontakt

Siedziba Zespołu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
Adres: 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7
Telefon / faks: 22/751-90-57

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Kowalczyk-Ptasińska Dominika – Przewodnicząca ZI
 2. Zalewska Bożena– Zastępca Przewodniczącej ZI / Kurator Zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
 3. Szumska-Strzelczak Natalia - sekretarz ZI/ OPS Łomianki
 4. Drabarek Monika- członek ZI / OPS Łomianki
 5. Dura Magdalena- członek ZI / pracownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomiankach
 6. Gębala Barbara– członek ZI / Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim
 7. Klimczyk Dorota – członek ZI / Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego
 8. Kuźlik Monika– członek ZI / Kurator Zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
 9. Rzosiński Krzysztof - członek ZI / Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach
 10. Skurska Alina– członek ZI / Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach
 11. Stefaniak Agnieszka – członek ZI / Kurator Zawodowy VI Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie

Ważne kontakty i linki:

 • Komisariat Policji w Łomiankach, ul. Warszawska 87, tel.: 22 751 10 07 lub 997 telefon alarmowy: 112
 • Straż Miejska w Łomiankach, ul. Warszawska 87, tel.: 22 751 35 03
 • Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999 lub telefon alarmowy 112
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, tel.: 22 751 90 57
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach ul. Baczyńskiego 7 - spotkania w środy godz. 16:00 - 19:00
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel.: 801 12 00 02 całodobowo i bezpłatnie

 

Opcje strony

do góry