Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do szkół

18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w szkołach – taką decyzje podjął polski rząd.

Minister Edukacji i Nauki przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia  wytyczne, które będą obowiązywały od 18 stycznia 2021 r. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r.

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. Przygotowane wytyczne mają umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół.

Należy pamiętać, że nawet najbardziej przemyślane procedury, zasady nie zastąpią odpowiedzialnych zachowań i bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Najważniejsze to przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz regularne czyszczenie pomieszczeń.

Drogi Rodzicu/Opiekunie w trosce o bezpieczeństwo dziecka:

  • Przed wyjściem dziecka do szkoły sprawdź jego temperaturę. Każdy uczeń z temperaturą powyżej 38 stopnia będzie natychmiast izolowany i odsyłany do domu (wezwanie rodziców),
  • Izolowani będą również uczniowie z prawidłową temperaturą, ale wykazujący inne objawy mogące wskazywać na Covid-19,
  • Wytłumacz dziecku, że wciąż trwa epidemia i przypomnij, że bezpiecznie jest zachować dystans,
  • Zadbaj, by uczeń zawsze miał ze sobą maseczkę - będziemy ich bezwzględnie wymagać w trakcie: wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, przerw, przemieszczania się uczniów między szkolnymi klasami, w szatni.
  • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka do szkolnej świetlicy (może się zdarzyć, że będą w niej przebywać uczniowie z różnych klas),
  • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka na obiady (bezpieczniej będzie, gdy zje przyniesiony posiłek w swojej klasie, a obiad po powrocie do domu).

Wszystkie łomiankowskie placówki będą pracowały w dalszym ciągu w reżimie sanitarnym. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w okresie pandemii Covid-19. Konieczne jest zapoznanie się z ww. procedurami (dostępne będą w każdej szkole)i bezwzględne ich przestrzeganie. Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o zapisywanie na zajęcia świetlicowe tylko w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki w domu.

Więcej informacji i szczegółowe wytyczne MEN, MZ i GIS można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Anna Grabowska
grafika:canva

13.01.2021

Opcje strony

do góry