Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Skatepark otwarty

Informujemy, że Skatepark przy ICDS został otwarty, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami:
  1. Ilość osób na obiekcie nie może przekroczyć 15 osób.
  2. Obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego (1,5 m).
  3. Nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.
  4. Zakazuje się wstępu na teren obiektu rodzicom/opiekunom .
  5. Użytkowników obowiązują zapisy Regulaminu Skateparku.
  6. Użytkownik przed wejściem na obiekt jak również po jego opuszczeniu ma obowiązek dezynfekcji rąk (środek do dezynfekcji dostępny na portierni ICDS).
  7. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do zasad bezpieczeństwa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.) oraz zaleceń pracownika ICDS będącego na zmianie.

UWAGA!

Mając na uwadze zmienne warunki atmosferyczne oraz prawdopodobieństwo wystąpienia gołoledzi, zlodowaceń bądź opadów śniegu informujemy, że korzystacie Państwo z obiektu na własną odpowiedzialność. 

Paweł Radoła
02.03.2021
fot.

Opcje strony

do góry