Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Ruszył pierwszy konkurs grantowy Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny

Konkurs  wystartował 17 marca o godzinie 12:00. Termin składania wniosków minie w południe 17 maja br.

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

  • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki non-profit;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Więcej informacji o konkursie
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-1/

mn
18.03.2021
Źródło: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

 

Opcje strony

do góry