Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowe przedszkole i remonty drogowe

Rozpoczynamy wiosenne prace naprawcze dróg na terenie gminy, ogłaszamy przetarg na budowę przedszkola miejskiego wraz z placem zabaw w Dąbrowie Leśnej i przystępujemy do kolejnego etapu budowy bezpiecznych przejść dla pieszych.

NOWE INWESTYCJE
Zakończył się etap projektowania ul. Przy Jeziorze i ul. Błotnej. Uzyskaliśmy także zgodę starosty powiatu warszawskiego zachodniego na budowę studni chłonnych na ul. Spokojnej. Ponadto nadal prowadzimy rozbudowę ulic: Fabrycznej, Krzyczkowskiego i Wspólnej. Pozostałe inwestycje opisujemy poniżej.

Dąbrowa Leśna
Kończy się przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej róg ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej. W marcu zamontowaliśmy wszystkie zabawki dla dzieci oraz elementy małej architektury (ławki, hamaki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci). Trwają prace związane z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni. Przed nami jeszcze montaż piłkochwytów, sprzętu sportowego oraz porządkowanie terenu.

Ulice: Zachodnia i Warszawska
Podpisaliśmy umowę na budowę czterech bezpiecznych przejść dla pieszych. Nowe lokalizacje doświetlonych przejść to: ul. Zachodnia w pobliżu numeru 20A przy sklepie spożywczym oraz trzy miejsca na ul. Warszawskiej w okolicach numeru 120 w pobliżu ul. Polnej; numeru 128 w pobliżu ul. Majowej; numeru 179 w pobliżu ul. Armii Poznań. W ramach prac modernizacyjnych nastąpi także wymiana znaków drogowych na odblaskowe znaki D-6 III generacji oraz montaż dwustronnego oświetlenia ledowego, skierowanego bezpośrednio na przejście dla pieszych. Doświetlone przejścia będą podobne do nowo wybudowanych bezpiecznych przejść i zachowają ten sam standard wizualny latarni.
 

Skwer przy al. Chopina
Prowadzimy działania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej poszerzenia oferty rekreacyjnej zielonego skweru przy al. Chopina.

Wykonany zostanie projekt wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Wiata będzie nawiązywać do istniejącej konstrukcji ogródka jordanowskiego, jak również zostanie wyposażona w ławki i stoły (z możliwością przeniesienia) oraz panele fotowoltaiczne zasilające latarnie, które oświetlą cały obiekt. Dodatkowo posiadać będzie zaplecze gospodarcze stanowiące schowek na przedmioty (stoły, ławki). Zagospodarowanie terenu uwzględnia w szczególności plac zabaw dla dzieci oraz elementy małej architektury.

PRZETARGI
Gmina Łomianki ogłosiła kolejne postępowania przetargowe dotyczące budowy przedszkola wraz z placem zabaw oraz plenerowej siłowni.

Osiedle Baczyńskiego
Powstanie kolejne miejsce zachęcające do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Przy osiedlu Baczyńskiego, pod lipami, powstanie „Lipowa siłownia”. Termin składania ofert na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Warszawskiej upłynął 31 marca br.

Dąbrowa Leśna
Bardzo potrzebujemy nowych placówek edukacyjnych dla najmłodszych, dlatego ogłosiliśmy przetarg na budowę przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej w Dąbrowie Leśnej. Prezentowane wizualizacje przedszkola pochodzą z fazy koncepcyjnej projektu. Obecnie dach jest płaski, ale pozostało charakterystyczne łamanie jego szczytu, widoczne na wizualizacjach. Termin składania ofert: do 22 kwietnia br.

PRACE DROGOWE W MARCU
Sprzyjająca pogoda i temperatura pozwoliły na rozpoczęcie wiosennych prac naprawczych na gminnych drogach.

Równanie dróg gruntowych
Wyprofilowano, doziarniono i zagęszczono następujące ulice: Brzegową (na całej długości, od Wiślanej do 6 Pułku Piechoty i dalej do zajezdni KMŁ), 6 Pułku Piechoty (wraz z łącznikiem z ul. Podwale), Odysei oraz Miłą, Szeroką, Borzobohatego, Wyboistą, Słoneczną, Wyjątkową, Szpilmana (łącznik przy stadionie między Wiślaną i Fabryczną).

Remonty bitumiczne
Naprawiono uszkodzenia nawierzchni ulic: Partyzantów, Konopnickiej (wraz z pętlą autobusową przy szpitalu), Akacjowej, Wiślanej (największe ubytki), Miłej, Baczyńskiego (wraz z wjazdem na parking przy sklepie Action), Armii Poznań (oberwane krawędzie jezdni między ul. Rolniczą i Chopina).

Nowa organizacja ruchu
 Wdrożono zmiany w następujących lokalizacjach: ul. Bolka i Lolka na odcinku bitumicznym od strony ul. Rolniczej w zakresie progów zwalniających wraz z oznakowaniem towarzyszącym; ul. Miodowa na odcinku od ul. Miłej do Pogodnej w zakresie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem towarzyszącym (zmieniono status drogi z wewnętrznej na strefę zamieszkania). Wykonano także przegląd oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zainstalowano nowe i odtworzono łącznie siedem luster drogowych poprawiających widoczność.

 

Radosław Nowak
06.04.2021
fot.ao, as

Opcje strony

do góry