Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana zasad naliczania opłat za odpady od 1 lipca

Od 1 lipca 2021r. na terenie naszej Gminy obowiązywać będą nowe zasady naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Budzi to wśród mieszkańców wiele emocji – od zadowolenia, że w końcu przestaną dopłacać do sąsiada, który nieuczciwie zaniża liczbę mieszkańców swej nieruchomości, po strach, że zmiana metody wiązać się będzie z podwyżką. Najbardziej boimy się wszystkiego, co nowe, nieznane.

W najbliższych tygodniach postaramy się w sposób możliwie najprostszy i  jak najbardziej czytelny rozwiać Państwa obawy i odpowiedzieć na wszelkie pytania, które budzą Państwa niepokój.

Wiemy, że nie ma metody idealnej. Ustawodawca nie dał niestety Gminie możliwości rozliczenia się z mieszkańcami z ilości faktycznie odebranych odpadów. Dlatego też, po przeanalizowaniu wad i zalet wszystkich dopuszczalnych ustawowo metod, podjęta została uchwała o uzależnieniu opłaty za odpady od poboru wody przez mieszkańców. Ten sposób rozliczeń wydaje się najbardziej sprawiedliwy.

Już od maja, wraz z fakturą ze ZWIK wszyscy mieszkańcy podłączeni do sieci wod-kan będą otrzymywać zestawienie zużycia wody za ostatnie 12 miesięcy (6 cykli rozliczeniowych). Na podstawie otrzymanych danych będą Państwo musieli wyliczyć średniomiesięczne zużycie wody. Tę wartość wpisujemy w nową deklarację.

Mieszkańcy, którzy nie mają przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, złożą deklarację, w której wskażą uśrednioną stawkę 3 m3 miesięcznie na każdego mieszkańca w nieruchomości. W taki sam sposób rozliczać się będą osoby, które są podłączone do sieci wod-kan krócej niż 12 miesięcy.

Nową deklarację złożą wszyscy mieszkańcy domów jednorodzinnych na terenie Gminy Łomianki. Zarządcy wspólnot, którzy od maja 2020 roku są rozliczani wg tej metody, dostaną jedynie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty.

Zachęcamy do składania deklaracji w formie elektronicznej poprzez e-PUAP.

Deklaracje w formie papierowej będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, zarówno w placówce przy ul. Warszawskiej 115, jak również przy ul. Warszawskiej 71. Dodatkowo będzie można złożyć deklarację w budynku ICDS.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy prezentowane będą i na bieżąco aktualizowane odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące nowej metody naliczania opłaty za odpady komunalne. W przypadku wszelkich niestandardowych przyłączy oraz pytań, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi, jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Urzędu. Zachęcamy do kontaktu, który z całą pewnością pozwoli rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Gospodarka Odpadami

 

Urszula Wysocka
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach
25.05.2021 r.
grafika:mk

 

Opcje strony

do góry