Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Kolejna umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej podpisana

19 lipca br. w obecności Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej – Piotrak Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o.  podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz brakujących odcinków sieci wodociągowej w ulicach: Wiślanej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościelna Droga do skrzyżowania z ulicą Brzegową), Brzegowej (od skrzyżowania z ulicą Wiślaną do wysokości działki nr ew. 223/9 obręb Łomianki Dolne) oraz Łużyckiej (na całej długości).

Termin wykonania prac to 270 dni od daty zawarcia umowy, w tym: etap I – robót budowlanych do 210 dni od dnia zawarcia umowy, etap II – rozliczenie robót budowlanych do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót budowlanych, etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 30 od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego nie zawierającego wad. Wartość kontraktu netto to 3 353 170,00 zł.

Robert Chychłowski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

19.07.2021

Opcje strony

do góry