Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Środki na kształcenie pracowników i pracodawców z KFS

Od 20 do 26 października 2021 r. można ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r.

Środki z KFS przeznaczone są na dofinansowanie działań dla pracodawców i pracowników w formie kursów mieszczących się w następujących priorytetach ustalonych przez Radę Rynku Pracy w 2021 roku:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Limit środków z rezerwy KFS przyznany Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego wynosi 42 548,91 zł.

Więcej informacji: https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/-/16273993-informacja-o-naborze-wnioskow-ze-srodkow-kfs

Opracowanie Milena Szymańska

Opcje strony

do góry