Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Ćwiczenia obronne „MAZOWSZE-2021”

24 listopada 2021 r. w Łomiankach odbyły się ćwiczenia obronne polegające na rozwinięciu zastępczych miejsc szpitalnych w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno- Sportowym.

To jeden z elementów kompleksowego wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „MAZOWSZE-2021”. Tematem przewodnim ćwiczeń było osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania: województwa mazowieckiego oraz Gminy Łomianki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. przewiezienie autobusami poszkodowanych osób, przetransportowanie ich do przygotowanej izby przyjęć, wstępną selekcję i diagnozę, opatrzenie rannych w gabinetach zabiegowych oraz umieszczenie na sali chorych.

W jakim celu tworzy się zastępcze miejsca szpitalne ?

1. Dla zwiększenia możliwości niesienia pomocy medycznej ludności, w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny tworzy się zespoły zastępczych miejsc szpitalnych.

2. W okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny planowana (powiększana) baza szpitalna i zastępcze miejsca szpitalne są zasadniczymi elementami w zakresie przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia do medycznego zabezpieczenia znacznie zwiększonej liczby poszkodowanych.

3. Zastępcze miejsca szpitalne są to przygotowane i wyposażone miejsca do leżenia w wyznaczonych pomieszczeniach, w budynkach użyteczności publicznej dla zapewnienia elementarnych warunków dla hospitalizacji rannych i chorych oraz podstawowej pomocy ogólnolekarskiej i opieki pielęgniarskiej poszkodowanej ludności na obszarze gminy lub miasta.

4.Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, zastępcze miejsca szpitalne stanowią uzupełnienie szpitalnej bazy łóżkowej.

Krzysztof Sulikowski
25.11.2021
fot: ao

Opcje strony

do góry