Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zimowe inwestycje

W grudniu zakończyły się remonty w placówkach oświatowych oraz przebudowy ul. Długiej i ul. Słonecznej. W ośmiu lokalizacjach zbudowano także bezpieczne przejścia dla pieszych.

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE:

  • ul. Konopnickiej 65: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku publicznego przedszkola oraz modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w dwulokalowym mieszkaniu komunalnym,
  • ul. Akinsa 6: kompleksowy remont łazienek wraz z armaturą na dwóch kondygnacjach w szkole podstawowej oraz zakupienie i dostarczenie podnośnika dla osób niepełnosprawnych do lokalu komunalnego,
  • ul. Partyzantów 31: modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2,
  • ul. Długa: rozbudowa na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Brukowej, zrealizowano m.in. poszerzenie pasa drogowego wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni, a także przebudowę punktów kolizji z sieciami gazowymi, elektrycznymi i teletechnicznymi,
  • ul. Słoneczna: rozbudowa ulicy polegała na poszerzeniu pasa drogowego przez wykonanie skosów widoczności na skrzyżowaniach; przebieg ulicy dostosowano do geometrii istniejącej jezdni, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 
  • ul. Warszawska (w rejonie numerów 36, 120, 128, 171, 179), ul. Wiślana (przy orliku), ul. Zachodnia (w pobliżu numeru 20A), ul. Dolna: budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ośmiu nowych lokalizacjach zrealizowana w ramach „Poprawy bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki” (zad. 2018/18); zamontowano dodatkowe słupy i oprawy oświetleniowe, które zwiększają widoczność pieszego na przejściu (latarnie niższe od słupów oświetlenia ulicznego, jaśniejsze światło żarówek ledowych), poprawiono także oznakowanie pionowe i pomalowano pasy przejść dla pieszych.

PRACE PROJEKTOWE:

  • rozpoczęto prace projektowe do sporządzenia dokumentacji technicznej budowy świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym (działki 191/7 i 191/8) u zbiegu ul. Konopnickiej i ul. Miłej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  • wykonano prace przygotowawcze do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno- -psychologiczną i pomieszczeniem dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji o inwestycjach znajduje się w zakładce Inwestycje https://www.lomianki.pl/pl/inwestycje

Radosław Nowak
14.01.2022
fot: ao

Opcje strony

do góry