Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Prace wod-kan prowadzone w terminie od 16 do 29 maja br.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w związku z kontynuacją prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej powstaną utrudnienia w ruchu drogowym związane z kolejnym etapami prac na poszczególnych zadaniach.

 1. Ulica Rolnicza
 1. Utrzymanie ruchu wahadłowego w ul. Rolniczej na odcinku od ulicy Wędkarskiej do ulicy Podróżnej celem kontynuowania prac przygotowawczych do odtworzenia.
 2. Kontynuacja prac korytowania nawierzchni pod masę bitumiczną na odcinku od ul. Waligóry do ul. Wędkarskiej.
 3. Rozpoczęcie prac przygotowawczych do odtworzenia na odcinku od ul. Wędkarskiej do Podróżnej.
 4. Od 19.05 planowane jest układanie masy bitumicznej na odcinku od ul. Wiklinowej w kierunku ul. Podróżnej (etapowo). Termin może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 5. Kontynuacja prac od ul. Rolniczej 454 w kierunku Gminy Czosnów oraz w kierunku ul. Podróżnej przy zastosowaniu ruchu wahadłowego.
 6. Prace na wysokości straży pożarnej i szkoły w Dziekanowie Polskim będą realizowane połówkowo w soboty i niedziele. Przejezdność i ruch w obu kierunkach w tygodniu roboczym będzie zachowana.
 7. Rozpoczęcie prac na odcinku ul. Rolniczej na wysokości od posesji 515 w kierunku Gminy Czosnów oraz ul. Podróżnej przy zastosowaniu ruchu wahadłowego.

Zalecamy o korzystanie z dróg poprzecznych wchodzących do ul. Rolniczej na odcinku pomiędzy ul. Wiklinową a Poziomkową w kierunku trasy DK7, a dla jadących z kierunku Czosnowa w stronę ul. Wiklinowej o korzystanie z ul. Podróżnej oraz Nadwiślańskiej i kierowanie się dalej trasą DK7. Przejazd wahadłowy dla mieszkańców i zastępczego ruchu autobusowego zostaje utrzymany.

 1. Ul. Waligóry

Kontynuacja prac od ul. Rolniczej w kierunku ul. Kolejowej w godzinach od 7.30 – 17.00. Zaplanowane prace będą na koniec dnia zasapywane celem utrzymania przejezdności po pracach. Należy mieć na uwadze, że mogą wystąpić punktowe  uciążliwości z  dostępem do posesji.

Odpady będą zabierane w godzinach porannych do godziny 7.30 lub po godzinie 17.00.  Wywóz nieczystości należy zaplanować w godzinach porannych  do godziny 7.30 lub po godzinie 17.00.

 1. Ul. Brzegowa, Łużycka, Wiślana

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz brakujących odcinków sieci wodociągowej w ulicach: Wiślanej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościelna Droga do skrzyżowania z ulicą Brzegową), Brzegowej (od skrzyżowania z ulicą Wiślaną do wysokości działki nr ew. 223/9 obręb Łomianki Dolne) oraz Łużyckiej (na całej długości).”

 1. Kontynuowanie prac w ulicy Łużyckiej od strony ulicy Kamińskiego (od posesji Łużycka 19 w stronę Wiślanej). Po dotarciu do rejonu topoli pomnikowej (w sąsiedztwie osiedla przy Łużyckiej 15), Wykonawca wstrzyma prace na tym odcinku i rozpocznie roboty od strony Wiślanej w kierunku Kamińskiego.
  Ruch z ulicy Łużyckiej na odcinku od Kamińskiego do miejsca prowadzenia prac oraz od miejsca prowadzenia prac w kierunku ulicy Krajobrazowej, będzie kierowany objazdem ulicą Krajobrazową. Przejazd przez miejsce prowadzenia prac od strony ulicy Wiślanej w kierunku ulicy Krajobrazowej oraz od Krajobrazowej w kierunku Wiślanej nie będzie możliwy z uwagi na zamknięcie drogi.
 2. Prace przy montażu przepompowni ścieków w ulicy Brzegowej (na odcinku od posesji Brzegowa 8-8A).
 1. Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Łomianki

 

W tygodniu 20 planowana jest:

 1. Kontynuacja prac Zad. Nr 2 ul. Wspólna 58, 58A, 58B, 58C
 2. Kontynuacja prac Zad. Nr 5 ul. Rolnicza  140C, 140D, 140E, 142D, 142E, 142F
 3. Kontynuacja prac Zad. Nr 4 ul. Rolnicza 78, 78A, 80, 80A, 80B

W tygodniu 21 planowana jest:

 1. Kontynuacja prac Zad. Nr 2 ul. Wspólna 58, 58A, 58B, 58C
 2. Kontynuacja prac Zad. Nr 4 ul. Rolnicza 78, 78A, 80, 80A, 80B

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Tomasz Czajkowski
13.05.2022
fot.: zwik

Opcje strony

do góry