Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Jak urząd pozyskuje dotacje?

Rozmowa z kierownikiem Referatu Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej

Z Aleksandrą Jankowską, kierownikiem Referatu Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim, rozmawiamy o pozyskiwaniu dofinansowania na projekty realizowane w gminie.

BIUM: Jak długo trwa procedura przyznawania dofinansowania?
Aleksandra Jankowska: To zależy od projektu, wnioskowanej kwoty oraz instytucji, która je przyznaje. Mniejsze, krajowe, jak choćby ostatnia dotacja na sfinansowanie inicjatyw Rady Seniorów – dwa miesiące. O dofinansowanie od marszałka województwa mazowieckiego na cztery lokalne inwestycje [piszemy o nich poniżej – red.] złożyliśmy wniosek w styczniu tego roku. Jednak najbardziej skomplikowane i długotrwałe są procedury przyznawania środków unijnych, bo to zwykle ogromne projekty i bardzo wysokie kwoty.

Może Pani podać przykład?
Pod koniec 2020 r. gmina otrzymała niemal 9 mln zł na rozbudowę ul. Fabrycznej i ul. Długiej. Jednak dokumenty aplikacyjne składaliśmy już w 2018 r. Wówczas byliśmy na liście rezerwowej, więc procedura dodatkowo się wydłużyła. Zazwyczaj trwa do 12 miesięcy.

Jak wygląda taki proces krok po kroku?
W Urzędzie Miejskim planujemy różne projekty co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także w Strategii rozwoju gminy Łomianki. Równolegle opracowujemy projekty i szukamy środków zewnętrznych na ich realizację.

Czyli zaczynacie opracowywać projekt bez gwarancji uzyskania na niego dotacji?
Tak. Kiedy ogłoszony zostanie nabór, nie ma czasu, żeby dopiero zaczynać kompletowanie tak rozbudowanej i skomplikowanej dokumentacji, jaka jest potrzebna na przykład na budowę drogi. Od momentu ogłoszenia naboru mamy miesiąc lub dwa na przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwoleń na budowę itp. To miesiące pracy wielu osób. Mój referat współpracuje wówczas z Wydziałem Inwestycji i Remontów, Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa czy Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.

Zatem częściowo przygotowany projekt składacie, gdy ogłoszony zostanie nabór...
Nie. Gdy pojawia się ogłoszenie o naborze, sprawdzamy jego warunki i wówczas podejmujemy decyzję, czy stać nas na to, by wziąć w nim udział.

Co to znaczy?
Najczęściej w wymaganiach aplikacyjnych pojawia się zapis o konieczności posiadania wkładu własnego. Musimy zatem zabezpieczyć takie pieniądze w budżecie gminy. Jeśli je mamy, możemy składać wniosek. Często bywa też tak, że dostaje się refundację środków, a to znaczy, że najpierw trzeba wykonać jakiś projekt i dopiero po jego zakończeniu otrzymuje się zwrot środków.

Co pomaga w ubieganiu się o fundusze zewnętrze?
Dokumenty strategiczne gminy, na przykład Miejski plan adaptacji do zmian klimatu i Strategia rozwoju gminy. To obszerne dokumenty, ale bardzo ważne w procesach pozyskiwania środków unijnych na duże i kosztowne projekty.

Kiedy świętuje się sukces?
Przy ogłoszeniu wyników czy przy podpisaniu umowy? Po zakończeniu okresu trwałości danej inwestycji. Ogłoszenie wyników to początek pracy. Po jej wykonaniu obowiązuje zazwyczaj okołopięcioletni okres, gdy w każdej chwili możliwa jest kontrola instytucji przekazującej fundusze. W przypadku dopatrzenia się uchybień w realizacji projektu można dostać karę finansową. Praca w moim wydziale to wyszukiwanie informacji, składanie wniosków, ale także sprawozdawczość. Sukces świętujemy kilka lat po rozliczeniu projektu.

rozmawiała M.Brodowska
BIUM7/2022

Opcje strony

do góry