Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Trwają prace nad zwiększeniem bezpieczeństwa powodziowego terenów Gminy Łomianki

19 lipca br. odbyło się spotkanie robocze poświęcone bezpieczeństwu powodziowemu Gminy Łomianki. W spotkaniu uczestniczyli: Aneta Gawin – Pierwszy Zastępca Burmistrza, Krzysztof Sulikowski – Główny Specjalista w Referacie ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Straży Miejskiej w Łomiankach, członkowie Komisji Technicznej i Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Łomiankach oraz projektanci z Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „BIPROMEL” Sp. z o.o.

Podczas spotkania omówiono rozwiązania projektowe będące w kolejnych latach podstawą do realizacji inwestycji „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000 - 537+400 w gm. Łomianki”. Na spotkaniu potwierdzono, że prace projektowe przebiegają zgodnie z harmonogramem, a do końca bieżącego roku powstanie projekt z częściowymi uzgodnieniami.

 

Krzysztof Sulikowski
20.07.2022 r.
foto:kż

Opcje strony

do góry