Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Święto Straży Miejskich/Gminnych

29 sierpnia ustanowiono Dniem Straży Gminnej.

Nie można w tym miejscu nie przytoczyć słów ślubowania strażnika miejskiego:

„Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby”.

Straż Miejska jako formacja przez wszystkie lata istnienia dynamicznie się rozwija. Jednym z priorytetowych działań Straży Miejskiej w Łomiankach jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców ukierunkowanym głównie na poprawę bezpieczeństwa, spokoju i porządku w mieście. Aktywnie organizujemy i angażujemy się w wiele akcji wspierających mieszkańców, edukujących i podnoszących bezpieczeństwo. Pomagamy również w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz współpracujemy z innymi służbami przy zapewnieniu porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

Z okazji Święta Małgorzata Żebrowska-Piotrak, burmistrz Łomianek, wraz ze swoim zastępcą Anetą Gawin i sekretarzem Arturem Gajowniczkiem złożyli strażnikom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania. Niech odpowiedzialna służba pełniona na rzecz mieszkańców będzie źródłem dumy i satysfakcji z wypełnianych obowiązków.

 

Konrad Baranowski
fot.: ao
29.08.2022

Opcje strony

do góry