Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Konsultacje społeczne - projekt MPZP „Zachodnia-Krokusa” część I i część II

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak zawiadamia o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I oraz projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część II, na podstawie Zarządzenia Nr WAO.0050.279.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 21 października 2022 roku

 

  • Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 7 do 28 listopada 2022 roku.
  • Informacje na temat konsultowanego projektu udzielane będą telefonicznie pod numerami (22) 888-98-48, (22) 768-62-34 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71, pok. 15.
  • W poniedziałki 14 listopada oraz 21 listopada w godzinach 16:00-18:00 w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Prze-strzennego, ul. Warszawska 71 w pok. 15 zorganizowany zostanie dyżur specjalisty, podczas któ-rego będzie możliwość indywidualnego omówienia rozwiązań proponowanych w projektach kon-sultowanych planów.
     

25.10.2022
grafika: mk

Opcje strony

do góry