Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Łomianki od 17 listopada przyjmują wnioski o zakup tańszego węgla z rządowego programu

Gmina Łomianki przystąpiła do programu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, dzięki któremu, zgodnie z zapowiedziami rządu, mieszkańcy powinni mieć ułatwiony dostęp do tańszego węgla.

Koszt jednej tony węgla dla mieszkańca ma wynieść nie więcej niż 2 000 zł brutto (dokładna cena zostanie podana po podpisaniu ze spółką Skarbu Państwa umowy na zakup węgla).

Do dziś (17.11.2022r.) spółka węglowa (kompetencja strony rządowej) nie wskazała punktu odbioru węgla. Wciąż oczekujemy na podpisanie umowy i kontakt ze strony spółki. Tym samym nie jesteśmy w stanie określić terminu rozpoczęcia sprzedaży tańszego węgla obiecanego przez rząd. W takiej samej sytuacji jest zdecydowana większość samorządów w Polsce.

Uruchamiamy nabór wniosków o zakup węgla z rządowego programu

17  listopada 2022 r. rusza nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców. Wniosek dostępny jest do pobrania (poniżej) na stronie internetowej www.lomianki.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul.Warszawska 115) lub za pomocą ePUAP Urzędu Miejskiego w Łomiankach – adres skrytki: /i8d7kiw66y/SkrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożony wniosek zostanie zweryfikowany przez pracownika Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wyniku weryfikacji Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub przez SMS.

Wnioskodawca otrzyma dane niezbędne do uregulowania należności za zakup węgla (będzie ona zależna od liczby kg/ton węgla, które chce zakupić zgodnie z danymi zawartymi
we wniosku).

Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup węgla na konto Gminy Łomianki nr:  63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 – Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach ­w tytule wpisując: Preferencyjny zakup węgla, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy.

Wpłat można dokonać:

* kartą w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, 

* gotówką w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach - (ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki),

* przelewem (w tytule przelewu :„wniosek o zakup preferencyjny węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy”).

Po zaksięgowaniu wpłaty z Wnioskodawcą skontaktuje się pracownik Urzędu, w celu przekazania faktury uprawniającej do preferencyjnego zakupu węgla.

Zgłaszając się po odbiór węgla (Opałek S.C. Marcin Lubaszka, Piotr Lubaszka, Adam Lubaszka, ul. Warszawska 199, 05-092 Łomianki) należy pamiętać o zabraniu ze sobą ww. faktury wraz z jej otrzymaną kopią.

 

Gmina realizując zadanie rządowe jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość  dostarczanego węgla oraz jego dostępność

Uwaga! Do preferencyjnego zakupu węgla nie będzie świadczona usługa dowozu pod adres domowy, dlatego konieczny jest własny transport lub skorzystanie z usług specjalizujących się w tym zakresie firm.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2238) ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg (1,5 tony) do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg (1,5 tony) od 1 stycznia 2023 r.

Urząd Miejski w Łomiankach dołoży wszelkich starań do priorytetowej realizacji złożonych przez mieszkańców wniosków. Jednakże dostępność węgla zależna jest od spółek Skarbu Państwa, które go dostarczają.

Gmina realizując zadanie rządowe jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość  dostarczanego węgla oraz jego dostępność.

ak
17.11.2022
grafika: mn

Opcje strony

do góry