Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Konsultacje społeczne - 23 stycznia do 13 lutego br.

Przypominamy, że w terminie od 23 stycznia do 13 lutego 2023 r. prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące projektów 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  •  mpzp obszaru ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym,
  • mpzp „Kiełpin Zachód”,
  • mpzp obszaru w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego.

Koncepcje planów miejscowych prezentujące nowe rozwiązania urbanistyczne - w tym przede wszystkim zmieniony zasięg pasa drogowego ul. Rolniczej - opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lomianki.pl) w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” w sekcji „Aktualnie prowadzone procedury planistyczne” – pozycja 20, 21 i 22 z wykazu aktualnie prowadzonych procedur planistycznych.

Opinie w sprawie planów można składać do 13 lutego 2023 r. Wzór formularza do przedstawienia opinii oraz szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Burmistrza Łomianek z 3 stycznia 2023 r. Nr WAO.0050.3.2023.

Więcej informacji tutaj

PIotr Kowalski
16.01.2023
grafika: mk

Opcje strony

do góry