Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat GAZ-SYSTEM dotyczący realizacji inwestycji pod nazwą: Gazociąg Warszawski

GAZ-SYSTEM przystąpił do realizacji inwestycji pod nazwą: Gazociąg Warszawski. Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie pasa budowlano-montażowego dla potrzeb poprowadzenia gazociągu. W środę 18 stycznia br. rozpoczęły się prace wycinkowe na terenie gminy Łomianki. Zakres prac obejmuje teren od Parku Młocińskiego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Brukowej. Prace na terenie gminy Łomianki potrwają do 19 stycznia br., a następnie będzie kilkudniowa przerwa i będą kontynuowane za ok. tydzień.

Gazociąg Warszawski relacji Rembelszczyzna – Mory jest inwestycją o znaczeniu strategicznym dla zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców indywidualnych oraz miejskich i osiedlowych kotłowni w gaz ziemny, który jest źródłem energii i ciepła dla mieszkańców stołecznej aglomeracji tj. Warszawy i kilkunastu okolicznych gmin.

Prosimy uprzejmie mieszkańców o wyrozumiałość – prace potrwają z przerwami kilka dni.

Wszystkie informacje o realizowanej inwestycji oraz dane kontaktowe dla mieszkańców są dostępne na stronie: www.gazociagwarszawski.pl

O inwestycji pisaliśmy przy okazji spotkania inwestora z mieszkańcami Łomianek https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/14661,Spotkanie-w-sprawie-budowy-gazociagu-Rembelszczyzna-Mory-Lomianki.html?fbclid=IwAR3WkZGXJd4FANi6lFSeBTq8_fDxxY5ylTuPd44ZsUhDSOYZh2yEGJk-5cs

mjr
20.01.2023

Opcje strony

do góry