Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Samorządy mieszkańców decydują o środkach budżetowych

Zarządy Osiedli zwołują zebrania, podczas których mieszkańcy m.in. podzielą środki dla osiedla wyodrębnione w budżecie Gminy Łomianki na 2023 rok.
Odpowiadając na wnioski i prośby części Zarządów Osiedli, w budżecie Gminy Łomianki na 2023 wyodrębniono środki na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej przez jednostki pomocnicze gminy (osiedla).
Uchwalenie planu finansowego należy do wyłącznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.

Do prawomocności obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla niezbędny jest udział w nim nie mniej niż 25 mieszkańców osiedla.

Zebrania odbywają się w formie stacjonarnej i tylko uczestnicy zebrań stacjonarnych mają prawo głosu (nawet jeśli przewodniczący zorganizują dostęp on-line). Warto przyjść i zdecydować, na co przeznaczyć środki. Osiedla mogą, wolą mieszkańców, połączyć środki na wspólne przedsięwzięcie (wydarzenie czy inwestycję), ale każde z osiedli musi odbyć odrębne, prawomocne zebranie.

Uwaga: statuty osiedli nie przewidują możliwości powtórzenia zebrania. Jeśli na zebraniu nie będzie 25 mieszkańców osiedla (konieczna lista obecności) wówczas podjęte uchwały nie będą miały mocy prawnej, pieniądze przepadną.

W załączeniu znajduje się grafik zebrań.

jp
13.03.2023

Opcje strony

do góry