Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Szkolenie obronne pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach

17 listopada 2023 r. w Centrum Kultury w Łomiankach odbyło się ćwiczenie obronne w formie gry decyzyjnej pk. „ŁOMIANKI - 23”.

Tematem ćwiczenia było: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja wybranych zadań operacyjnych, wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Łomianki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

W grze decyzyjnej wzięli udział:

  1. Kierownictwo Urzędu Miejskiego: Burmistrz, Pierwszy Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik.
  2. Kadra Kierownicza Urzędu Miejskiego w Łomiankach: Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów, Komendant Straży Miejskiej wraz z pracownikami Referatu ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.  
  3. Samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
  4. Kierownicza kadra podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

Cele szkoleniowe gry decyzyjnej:

  1. przygotowanie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań obronnych w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  2. pogłębianie i utrwalanie umiejętności i nawyków oraz znajomości zasad i procedur dotyczących planowania i wykonywania zadań obronnych;
  3. doskonalenie umiejętności oceniania sytuacji, a także rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o przyjęte procedury;
  4. kształtowanie u uczestników ćwiczenia,  umiejętności i nawyków działania zespołowego na rzecz skutecznego kierowania podległymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami podczas realizacji zadań obronnych.

ks
17.11.2023

Opcje strony

do góry