Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Gminny Punkt Konsultacyjny zmienia swoją siedzibę

Punkt Konsultacyjny od dnia 01 stycznia 2011 r. został przeniesiony na ul. Szpitalną 7 w Łomiankach(dawne pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej) – telefon (bez zmian) 0-22 / 751 – 58 – 47, a wraz z nim:
 - Grupa wsparcia – grupy samopomocowe – spotkania: wtorek i piątek w godz. 18.00 – 20.00
 - Terapeuta ds. alkoholowych (Pani T. Kopka) – poniedziałek w godz. 13.00 – 19.00
 - Terapeuta ds. narkotykowych (Pan M. Nawacki) – czwartek w godz. 18.00 – 20.00

Od 01 stycznia 2011 r. spotkania Komisji odbywają się w każdą środę, w godzinach 15.00 – 18.00 , w Łomiankach, przy ul. Szpitalnej 7 (dawne pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej).

Opcje strony

do góry