Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Rekrutacja do przedszkoli

W związku z obniżaniem wieku szkolnego od 1 września  roku szkolnego 2011/2012 wszystkie dzieci pięcioletnie będą realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z Zarządzeniem Nr RAG.O152/15/2008 Burmistrza Łomianek ogłasza harmonogram rekrutacji dzieci do Przedszkoli Samorządowych w Gminie Łomianki:

31. 01 - 11. 02. 2011 r. – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci do przedszkola

30. 03. 2011 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji do 15. 04. 2011 r. składanie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Burmistrza Łomianek.

Opcje strony

do góry