Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych

Burmistrz Łomianek zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów planów miejscowych:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina” – drugie wyłożenie.
Wszelkie informacje na temat wyłożenia obu projektów planów miejscowych dostępne są w zakładce „Planowanie przestrzenne - Aktualności” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łomianek w zakładce „Ogłoszenia, informacje i wykazy”.

Opcje strony

do góry