Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

31 marca br. upływa termin na wniesienie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności za drugi rok po przekształceniu.

Burmistrz Łomianek przypomina, iż do dnia 31 marca 2020r. winna zostać wniesiona opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które nie podlegały przekształceniu oraz z tytułu opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 rok.
 
Osoby, które złożyły zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w drugim roku po przekształceniu oraz otrzymały odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Łomiankach o kwocie należnej do zapłaty, również zobowiązane są do jej uiszczenia do dnia 31 marca 2020r.
 
Natomiast osoby, które złożyły zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w drugim roku po przekształceniu i nie otrzymały jeszcze odpowiedzi o wysokości należnej do zapłaty winne wnieść opłatę roczną w pełnej jej wysokości do 31 marca 2020r.

Wyżej wspomniane należności należy wpłacić na numer konta bankowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach: MBS w Łomiankach nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

pk
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego 

17.03.2020
fot. canva
 

Opcje strony

do góry