Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Rozbudowa ulicy Fabrycznej

Rozbudowa ulicy Fabrycznej to duża i bardzo kosztowna inwestycja. Jej realizacja planowana jest do końca roku 2020.

Wielu mieszkańców gminy Łomianki od lat czeka na rozbudowę ul. Fabrycznej. Już w styczniu urzędnicy ogłosili przetarg. Gmina wciąż nie może podpisać umowy i rozpocząć inwestycji, bo trwa spór między wykonawcami, którzy złożyli oferty na jej realizację. Kolejne odwołanie wniesione do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wstrzymuje podpisanie umowy.

Przetarg na: Rozbudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz  z przebudową niezbędnej infrastruktury wod-kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/03 opis zdarzeń:

 • 29.01.2020 r. ogłoszono przetarg na ww. inwestycję,
 • na wniosek oferentów przesunięto termin składania ofert do 20.02.2020 r. ze względu na liczne pytania,
 • 20.02.2020 r. – otwarcie ofert (wpłynęły dwie oferty),
 • brak wystarczających środków w budżecie - 12.03.2020 r. przedłużono termin związania ofertą o kolejne 30 dni,
 • 11 marca 2020 r. – sesja, zabezpieczenie środków,
 • 12.03.2020 r. wysłano wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu do Wykonawcy Fal-Bruk Sp. z o.o.,
 • 30.03.2020 r. wysłano wezwanie do uzupełnienia uprzednio przedłożonych a niekompletnych dokumentów do Wykonawcy Fal-Bruk Sp. z o.o.,
 • 02.04.2020 r. zamieszczono na BIP i przekazano Wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • 07.04.2020 r. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: ROKOM Sp. z o.o. ul. Karnicka 20, 03-162 Warszawa Partner Konsorcjum: TOMBRUK Sp. z o.o. ul. Grodzieńska 20 lok. 12, 03-750 Warszawa Partner Konsorcjum: WIEMAR Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10, 64-800 Chodzież  wniosło odwołanie do Krajowe Izby Odwoławczej,
 • trwa pandemia COVID-19 - odwołania wnoszone do KIO nie były rozpatrywane, odwieszenie rozpatrywania przez KIO odwołań nastąpiło 15.05.2020 r.,
 • rozprawa o sygn. akt 759/20 odbyła się 10.06.2020 r.,
 • 16.06.2020 r. zgodnie z wyrokiem KIO 759/20: 1) cofnięto czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) wezwano Wykonawcę Fal-Bruk Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.,
 • 22.06.2020 r. Wykonawca Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. k. złożył dokumenty na ww. uzupełnienie,
 • 29.06.2020 r. ponownie zamieszczono na BIP i przesłano Wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Fal-Bruk Sp. z o.o.
 • 06.07.2020 r. wpłynęło drugie odwołanie złożone przez: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: ROKOM Sp. z o.o. ul. Karnicka 20, 03-162 Warszawa Partner Konsorcjum: TOMBRUK Sp. z o.o. ul. Grodzieńska 20 lok. 12, 03-750 Warszawa Partner Konsorcjum: WIEMAR Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10, 64-800 Chodzież.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wyrok KIO (wykonany już przez Gminę Łomianki) przysługuje jedynie skarga do sądu. ROKOM nie złożył skargi do sądu. Złożył natomiast kolejne odwołanie na czynności  wykonane przez Zamawiającego (które Gmina wykonała zgodnie z wyrokiem KIO). KIO ma 14 dni na odniesienie się do odwołania.

ROZBUDOWA ULICY FABRYCZNEJ W ŁOMIANKACH I ŁOMIANKACH DOLNYCH

 

 

aw
07.07.2020r.
 

Opcje strony

do góry