Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Gmina Łomianki z dofinansowaniem od Województwa Mazowieckiego na trzy nowe projekty

13 lipca 2020 r. burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, podpisała trzy umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 310.000,00 zł.

Umowy dotyczą trzech nowych przedsięwzięć:

  • “Budowa zielonego skweru przy al. Chopina w Gminie Łomianki” z planowanym 50% wsparciem finansowym w wysokości 200.000,00 zł od Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę nowego zielonego skweru przy al. Chopina w Gminie Łomianki. Planowana powierzchnia całkowita skweru wyniesie ok. 432 m2, w tym powierzchnia rabat ok. 200 m2 oraz powierzchnia trawników ok. 240 m2. W ramach planowanych nasadzeń zkłada się nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych wieloletnich, bylin i traw oraz krzewów różanych różnych odmian. W ramach prac planowane jest również założenie trawnika oraz łąki kwietnej. Skwer będzie wyposażony również w ekologiczne ciągi piesze.

Budowa nowej zielonej przestrzeni publicznej będzie oparta o właściwy jakościowo materiał nasadzeniowy, odpowiedni dobór gatunkowy, najlepsze praktyki ogrodnicze w celu zachowania trwałości i przydatności skweru na kolejne lata. Wszystkie te działania będą przyczyniać się do zwiększenia walorów przyrodniczych I krajobrazowych najbliższej okolicy i osiągnięcia właściwego efektu ekologicznego. W ramach projektu zagospodarowania nowego skweru przy al. Chopina w uwzględnione zostaną wszystkie aspekty techniczne i planistyczne w zakresie kształtowania przestrzeni dla mieszkańców Gminy Łomianki.

Nowy skwer przy al. Chopina będzie nową zieloną przestrzenią publiczną udostępnianą nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców.

  • “Aktywizacja Sołectwa Sadowa – nietypowe lekcje, ciekawe spotkania, lokalna integracja” z planowanym 50% wsparciem finansowym w wysokości 10.000,00 zł od Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia będzie dostawa i usytuowanie wiaty edukacyjnej oraz rozkładanych stołów wraz z ławami. Wiata edukacyjna zostanie usytuowana na terenie Szkoły Podstawowej w Sadowej. Miejsce będzie wykorzystywane do prowadzenia lekcji na powietrzu. Lekcje, dla których podstawą wykładu nie będzie książka, a otoczenie i kreatywność nauczyciela prowadzącego. Podczas takich lekcji zaangażowanie dzieci wzrasta, a zdobyta wiedza jest łatwiej przyswajalna.

Wiata edukacyjna oraz stoły bankietowe będą także wykorzystywane podczas spotkań lokalnej społeczności.

  • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łomianki z planowanym wsparcie finansowym w wysokości 100.000,00 zł od Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej.

Aleksandra Jankowska, RFZ
fot.aj

13.07.2020
 

 

Opcje strony

do góry