Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

6 starych drzew w Dolinie Łomiankowskiej zostało objęte ochroną

Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa 6 starych drzew w Dolinie Łomiankowskiej zostało objęte ochroną

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 14 lipca 2020 roku radni podjęli decyzję o ustanowieniu 6 pomników przyrody w naszej gminie.  Są to 4 drzewa z gatunku wierzba biała (Salix alba), które znajdują się przy drodze prowadzącej do rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie. Charakteryzują się okazałymi rozmiarami, regularnym pokrojem oraz kształtem korony, a także niewielkimi ubytkami wewnątrz pnia (z wyjątkiem jednego drzewa). Należy wspomnieć, że przydrożne wierzby są charakterystycznym elementem nie tylko w łomiankowskim krajobrazie, ale na całym Mazowszu. Ich obwody pni (390 cm, 357 cm, 527 cm, 393 cm). Należy wspomnieć, że przydrożne wierzby są charakterystycznym elementem nie tylko w łomiankowskim krajobrazie, ale na całym Mazowszu. Ponadto średni obwód pierśnicy wierzb na terenie gminy Łomianki wynosi około 200 cm, a więc te proponowane do uznania za pomniki przyrody znacznie przekraczają ten wymiar.

Podczas wizji przedstawiciele Stowarzyszenia zgłosili również do uznania za pomniki przyrody 2 kasztanowce zwyczajne (Aesculushippocastanum), które rosną przy ul. Kościelna Droga koło Domu Księży Emerytów. Miejsce występowania tych drzew jest jednym z ważniejszych pod względem historycznym dla gminy. Ulica Kościelna Droga jest jedną z najstarszych. Prowadziła ona od zespołu dworskiego (obecnie park fabryczny) do kościoła w Kiełpinie, którego początki datowane są na 1461 r. Stał on do powodzi w 1924 r,, która go doszczętnie zniszczyła. Kościelna Droga obsadzona była szpalerem kasztanowców, z których do dnia dzisiejszego zachowały się tylko dwa. Ich obwody (264 cm i 278 cm) mierzone na wysokości 130 cm przekraczają minimalny obwód pnia podany w rozporządzeniu jako kryterium uznawania drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny za pomnik przyrody (250 cm).

Aby nie doszło do uszkodzenia drzew ustalono w promieniu 15 m od pnia  każdego drzewa ochronę oraz określono w stosunku do nich odpowiednie zakazy. Ponadto nałożono w stosunku do pomników przyrody obowiązek stałego monitorowania stanu zdrowotnego drzew oraz wykonywania prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na potrzeby ochrony przyrody, a także obowiązek monitorowania oznakowania i uzupełniania jego braków.

Przypominamy:

W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:

  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
  2. umieszczania tablic reklamowych ;
  3. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  4. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  5. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub rybackiej;
  6. wylewania gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  7. zmiany sposobu użytkowania  ziemi.

 

hk, ao

fot.: ao

30.07.2020

Opcje strony

do góry