Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Konstytucja 3 Maja ma 220 lat.

Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski oraz ks. dziekan Marek Kiliszek, zapraszają na obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczną się we wtorek, 3 maja o godz. 18.00 mszą za Ojczyznę w kościele pw. Św. Małgorzaty w Łomiankach. Zaraz po niej zapraszamy do wysłuchania specjalnego koncertu pieśni patriotycznych.


Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski oraz ks. dziekan Marek Kiliszek, zapraszają na obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczną się we wtorek, 3 maja o godz. 18.00 mszą za Ojczyznę w kościele pw. Św. Małgorzaty w Łomiankach. Zaraz po niej zapraszamy do wysłuchania specjalnego koncertu pieśni patriotycznych.
W koncercie, który poprowadzi Andrzej Zborowski, udział wezmą soliści: Joanna Hodorko – sopran, Kamila Paciorkowska – mezzo–sopran, Piotr Rafałko – tenor i Tomasz Łuczak – baryton. Będzie im akompaniować „Orkiestra Wojskowa w Warszawie”

Konstytucja 3 Maja – zwana Ustawą Rządową, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Została uchwalona przez stronnictwo patriotyczne, jako kompromis ze stronnictwem królewskim, podczas Sejmu Czteroletniego w 1791 roku. Miała ona na celu naprawę stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Wprowadziła m.in. polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz złagodziła nadużycia pańszczyzny, biorąc chłopów pod ochronę państwa. Zniosła ona instytucję - liberum veto, gdzie wcześniej każdy poseł mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Ustawa Rządowa ujęta w 11 artykułach, wprowadziła także trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą. Miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.
Konstytucja z 1791roku pozostała do końca dziełem nieukończonym. Jej współautorem był Hugo Kołłątaj, który podjął m.in. pracę nad ekonomiczną konstytucją zapewniającą wszystkim prawo własności oraz gwarancji ochrony i godność każdej pracy. Innym dokumentem, którym zajmował się Kołłątaj była tzw. "konstytucja moralna", którą można porównać do amerykańskiej Karty Praw, czy francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

W Preambule Konstytucji 3 Maja czytamy:

„ W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz z stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przewidzianym wyraźną wolą nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.”

Opcje strony

do góry