Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Razem kształtujemy naszą wspólną przestrzeń - konsultacje społeczne

Chcesz mieszkać w miejscu, które spełnia Twoje oczekiwania, zaspakaja Twoje potrzeby i sprawia, że z przyjemnością do niego wracasz i w nim przebywasz? Zależy Ci na tym, jak wygląda Twoja okolica i Twoja gmina?

Weź udział w konsultacjach i przyłącz się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej

Do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących kształtowania przestrzeni zachęca burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak: „Zapraszam mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich zainteresowanych do udziału wopracowaniu nowego planu miejscowego dla terenu publicznego przy skrzyżowaniu ul. Cienistej i Rolniczej w Kiełpinie. Wszelkie pomysły, wnioski i opinie są dla nas bardzo cenne i pomogą nam w zaprojektowaniu konkretnych rozwiązań. Plany miejscowe powinny być tworzone dla mieszkańców i przy ich aktywnym udziale, aby zapisy organizujące przestrzeń życia najlepiej spełniały ich oczekiwania.”

Proces konsultacji społecznych nowego planu miejscowego dla terenu publicznego przy skrzyżowaniu ul. Cienistej i Rolniczej rozpoczniemy od zebrania potrzeb i oczekiwań mieszkańców względem sposobu zagospodarowania omawianego terenu.
 

W tym celu zachęcamy, by do 5 października:

  • wypełnić ankietę:

-w formie papierowej dostępna w Urzędzie Miejskim, Centrum Kultury, ICDS, miejskiej świetlicy, szkołach i przedszkolach

-w formie on-line dostępna tutaj https://forms.gle/MyZwzpJxBbcDjihn6

  • złożyć wniosek do planu miejscowego:

-obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/10405,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html

-uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu  https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2020/10328,Uchwala-Nr-XXVI2302020-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-14-lipca-2020-roku-w-s.html

 

Dodatkowo zapraszamy do punktu konsultacyjnego, który będzie czynny 12 września od godz. 12:00, podczas pikniku sołeckiego w Kiełpinie. Możliwe będzie wypełnienie ankiety, złożenie wniosku do planu miejscowego, rozmowa z projektantami planu miejscowego, a także uzyskanie informacji z zakresu planowania przestrzennego. Zaplanowaliśmy również kącik konsultacyjny dla dzieci.

Zapraszamy także do zapoznania się z ulotką informacyjną na temat planowania przestrzennego i konsultacji społecznych - Ulotka do pobrania

Więcej informacji na temat opracowywanego planu miejscowego, prowadzonej procedury oraz konsultacji społecznych można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71 pok. 15, tel. 22 768 62 34.

 

TWOJE POMYSŁY I OPINIE MAJĄ ZNACZENIE!

Karolina Ciulkin, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Aleksandra Jankowska, Referat Funduszy Zewnętrznych

 

 

 

01.09.2020

Opcje strony

do góry