Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

28 sierpnia br.Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała  rozporządzenie zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia możliwości zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobka klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

Przepisy umożliwiają dyrektorowi żłobka, osobie kierującej pracą klubu dziecięcego lub dziennemu opiekunowi, po uzyskaniu zgody odpowiednio organu prowadzącego albo podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna oraz  pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego  inspektora sanitarnego, czasowe ograniczenie funkcjonowania tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.


Pełna treść rozporzadzenia dostępna na stronie Sejmu RP isap.sejm.gov.pl 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

opracowanie: mn
Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
grafika: canva

07.09.2020

Opcje strony

do góry