Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Śnięte ryby w Wiśle w gminie Łomianki

Sytuacja niepokoi nas ze względów przyrodniczych, ale nie ma żadnego wpływu na jakość wody pitnej, jaką dostarczamy naszym mieszkańcom.

Informacja

Informację o śniętych rybach pozyskaliśmy z portalu społecznościowego. Informację opublikował sołtys Kiełpina.

Powiadomione instytucje odpowiedzialne

Badanie jakości wody w Wiśle wykracza poza kompetencje samorządu. Sprawami skażeń i zanieczyszczeń zajmują się Gospodarstwo Państwowe Wody Polskie (GPWP) i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), szkodę w środowisku stwierdza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ). Żeby jednak jak najszybciej wyjaśnić sprawę i przekazać pełną informację pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach (ZWiK) oraz łomiankowscy strażnicy miejscy przeprowadzili wizję lokalną i przygotowali pełną informację, również fotograficzną. Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska z naszego urzędu przekazał odpowiedzialnym instytucjom szczegółowe informacje z prośbą o pilną interwencję.

Wizja lokalna Wód Polskich i współpraca z Urzędem Miejskim w Łomiankach

O godzinie 17.00 po kontakcie telefonicznym z burmistrzem Łomianek Małgorzatą Żebrowską -Piotrak, przedstawiciele PGWP, przy udziale kierownictwa Zlewni w Warszawie (dyr. Zarządu, z-ca dyr. Zarządu), kierownika wsparcia technicznego, pracowników zlewni i strażników miejskich przeprowadzili wizję lokalną na lewym brzegu Wisły w Łomiankach.  Podczas wizji stwierdzono występowanie kilkunastu martwych ryb pływających w Wiśle przy lewym brzegu, w miejscu gdzie prędkość przepływającej wody wyraźnie zwalnia, co sprzyja tworzeniu się zastoisk. Stwierdzono również zanieczyszczenia unoszące się na powierzchni wody, wg PGWP spowodowane zrzutem nieoczyszczonych ścieków bytowych z kolektora przy ul. Farysa - należącego do MPWiK w Warszawie.

Martwe ryby usunięto, łomiankowscy strażnicy przekazali je do utylizacji, dodatkowo przeprowadzono wizję lokalną na długości ok 150 m w dół rzeki.  

Woda miejska w Łomiankach jest bardzo dobrej jakości

ZWiK na bieżąco bada wodę dostarczaną przez miejskie wodociągi do mieszkańców naszej Gminy. System zaopatrzenia w wodę miejską dla mieszkańców Łomianek oparty jest o siedem studni głębinowych, które znajdują się przy ul. Fabrycznej i ul. Włościańskiej oraz przy Al. Chopina. Nie pobieramy wody z Wisły. Wyniki badań ze wszystkich ujęć są bardzo dobre
i spełniają wszelkie normy.

Sytuacja niepokoi nas ze względów przyrodniczych, ale nie ma żadnego wpływu na jakość wody pitnej, jaką dostarczamy naszym mieszkańcom.

mjr
fot.: ZWiK

08.09.2020

 

Opcje strony

do góry