Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Posiedzenie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego

dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych.

 

11 września br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli, na którym m.in. omówiono funkcjonowanie placówek oświatowych od początku roku szkolnego.

Do chwili obecnej wszystkie placówki pracują stacjonarnie w reżimie sanitarnym, na podstawie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19. Wszystkie regulaminy dostosowane są do warunków każdej z placówek, uwzględniając liczbę uczniów, oddziałów i sal lekcyjnych. Z przedstawionych przez dyrektorów informacji wynika, że większość rodziców i uczniów przyjęła ze zrozumieniem obowiązujące w placówce zasady. Uczniowie na przerwach noszą maseczki, często myją
i dezynfekują ręce oraz starają się zachować dystans miedzy sobą.

Przypominamy, że za zabezpieczenie ucznia w środki ochrony osobistej (maseczka ewentualnie przyłbica) odpowiadają rodzice (Gmina zabezpiecza środki ochrony nauczycieli
i pracowników szkoły).

Przypominamy również o podjętych przez Gminny Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego ustaleniach dotyczących zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.
Powyższe zajęcia będą mogły być realizowane po zakończeniu wszystkich zajęć szkolnych, zakończeniu pracy świetlicy, dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i ich wywietrzeniu (minimum pół godziny po zakończeniu pracy szkoły).

Drogi Rodzicu/Opiekunie przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu wprowadzonych procedur w placówkach oświatowych, dlatego w trosce o bezpieczeństwo dziecka:

  • Przed wyjściem dziecka do szkoły/przedszkola sprawdź jego temperaturę. Każdy uczeń z temperaturą powyżej 37,5 stopnia będzie natychmiast odsyłany do domu (wezwanie rodziców),
  • Izolowani będą również uczniowie z prawidłową temperaturą, ale wykazujący inne objawy mogące wskazywać na Covid-19,
  • Wytłumacz dziecku, że wciąż trwa epidemia i przypomnij, że bezpiecznie jest zachować dystans,
  • Zadbaj, by uczeń zawsze miał ze sobą maseczkę - bezwzględnie ich wymagamy
    w trakcie: wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, przerw, przemieszczania się uczniów między szkolnymi klasami/pracowniami, w szatni.
  • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka do szkolnej świetlicy (może się zdarzyć,
    że będą w niej przebywać uczniowie z różnych klas),
  • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka na obiady (bezpieczniej będzie, gdy zje przyniesiony posiłek w swojej klasie, a obiad po powrocie do domu).

 

Anna Grabowska
fot.kż
14.09.2020 r.

Opcje strony

do góry