Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Wsparcie i Edukacja dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Dotkniętych Przemocą Domową

Zapraszamy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży, ich rodzin, nauczycieli oraz wychowawców, a także sprawców przemocy domowej z gmin: Mrozy, Ożarów Mazowiecki, Łomianki oraz Stare Babice. Oferujemy bezpłatne warsztaty i programy wsparcia prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Tematyka warsztatów dla dzieci i młodzieży obejmuje:

 • Kontrolowanie emocji i radzenie sobie ze stresem
 • Komunikację i wyrażanie swoich potrzeb
 • Asertywność i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • Budowanie poczucia własnej wartości i samooceny
 • Współpracę i uczenie się w grupie
 • Rozwiązywanie konfliktów i wiele więcej.

Dla nauczycieli i wychowawców:

 • Wspieranie i rozwijanie samodzielności uczniów
 • Techniki motywacji
 • Komunikacja z uczniami dotkniętymi przemocą
 • Zarządzanie klasą i inne.

Dla rodzin:

 • Radzenie sobie z emocjami
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Wzmacnianie umiejętności opieki i wsparcia oraz więcej.

Dla sprawców przemocy domowej:

 • Praca nad emocjami
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z gniewem
 • Zrozumienie konsekwencji przemocowych zachowań i inne.

Kontakt do koordynatorki projektu: k.krasnodebska@projektwalizka.org

11.06.2024
Źródło: Fundacja Projekt Walizka 

Opcje strony

do góry