Oficjalny Serwis Informacyjny

Ankieta badawcza

Diagnoza odporności społecznej wspólnoty

Celem badania jest diagnoza odporności społecznej wspólnoty oraz analiza zmiennych wpływających na poczucie bezpieczeństwa.

Ankieta jest w pełni anonimowa a jej wyniki posłużą naukowemu opracowaniu.

Klauzula informacyjna

 

Czas wypełniania ankiety to ok. 5 min.

Dane demograficzne (posłużą jedynie jako ogólna charakterystyka badanej grupy – nie będą rozpatrywane indywidualnie):
Wiek * Wymagane pole
Płeć * Wymagane pole
Jak długo mieszka Pani/Pan w obecnym miejscu zamieszkania? * Wymagane pole
Mieszka Pani/Pan * Wymagane pole
Wykształcenie Pani/Pana * Wymagane pole
Jakie jest Pani/Pana główne źródło utrzymania? * Wymagane pole
Teraz przejdźmy do pytań właściwych. Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi w każdym z poniższych pytań.
Czy cechuje Panią/Pana * Wymagane pole
Czy jest Pani/Pan zadowolona/y ze swojego dotychczasowego życia? * Wymagane pole
Czy ma Pani/Pan poczucie bezpieczeństwa? * Wymagane pole
Czy ma Pani/Pan bieżące informacje o ewentualnych zagrożeniach występujących na terenie gminy? * Wymagane pole
Czy Pani/Pana zdaniem lokalne służby są przygotowane na reagowanie w sytuacji zagrożenia? * Wymagane pole
Jaki jest Pani/Pana stosunek do monitorowania społeczności? * Wymagane pole
Z którą, z dwóch opinii dotyczących życia społecznego Pani/Pan się zgadza? * Wymagane pole
Czy ma Pani/Pan poczucie, że jest dyskryminowana/y w jakiejś dziedzinie życia? * Wymagane pole
Czy czuje się Pani/Pan częścią lokalnej wspólnoty? * Wymagane pole
Czy w Pani/Pana okolicy organizowane są lokalne imprezy okolicznościowe? * Wymagane pole
Jeśli tak, to czy brał/a Pan/Pani udział w takich imprezach?
Czy Pani/Pan poinformuje sąsiadów o swoim kilkudniowym wyjeździe aby mieli „oko” na ewentualnych złodziei? * Wymagane pole
Czy zostawi Pani/Pan klucze do domu podczas swojej nieobecności sąsiadowi? * Wymagane pole
Czy zna Pani/Pan swoje władze lokalne? * Wymagane pole
Czy kiedykolwiek zwracała się Pani/zwracał się Pan z jakąś sprawą do władz lokalnych? * Wymagane pole
Czy zdarzyło się, że władza lokalna w Pani/Pana miejscu zamieszkania zrealizowała inwestycję wbrew opinii mieszkańców? * Wymagane pole
Czy uważa Pani/Pan, że decydenci w naszej gminie uczą się na błędach swoich lub poprzedników? * Wymagane pole
Czy Pani/Pan sądzi, że wbrew mieszkańcom, władza lokalna zdecydowałaby się na nagłą zmianę planów np. na stworzenie wysypiska śmieci, budowę spalarni – czyli obiektów uciążliwych dla mieszkańców * Wymagane pole
Proszę ocenić poziom poszczególnych elementów Pani/Pana jakości życia społecznego.
Poczucie bezpieczeństwa we własnym domu lub mieszkaniu * Wymagane pole
Poczucie bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania * Wymagane pole
Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej (przystanki, parki itp.) * Wymagane pole
Poczucie zadowolenia z pracy lokalnych służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo * Wymagane pole
Poczucie o właściwej pracy władz lokalnych * Wymagane pole
Poczucie gotowości własnej do pomocy sąsiadom * Wymagane pole
Poczucie, że otrzymamy pomoc sąsiedzką * Wymagane pole
Poczucie sprawczości i wpływu na własne życie * Wymagane pole
Poczucie celowości własnego działania * Wymagane pole
Poczucie bycia tu i teraz * Wymagane pole
Poczucie życia przeszłością * Wymagane pole
Poczucie życia przyszłością * Wymagane pole
Na ile uważa się Pani/Pan za osobę elastyczną, łatwo adaptującą się do nowych warunków? * Wymagane pole
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych * Wymagane pole
6 - 3 = *

Opcje strony

do góry