Oficjalny Serwis Informacyjny

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zbliża się termin przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów dwujęzycznych i sportowych w szkołach podstawowych oraz zgłaszania dzieci do klas I szkół podstawowych obwodowych prowadzonych przez gminę Łomianki. Poszczególne placówki opisujemy w lutowym numerze BIUM.

Najważniejsze terminy rekrutacji do poszczególnych placówek:

  • deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej: od 2 do 8 marca br. do godz. 15;
  • rejestracja kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: od 9 marca od godz. 13 do 25 marca br. do godz. 20;
  • zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: od 8 do 31 marca br.;
  • wnioski o przyjęcie do oddziałów sportowych w SP nr 1 w Łomiankach oraz SP nr 3 w Łomiankach: od 19 do 30 kwietnia br. do godz. 15;
  • wnioski o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych w SP nr 2 w Łomiankach oraz SP nr 3 w Łomiankach: od 26 kwietnia do 11 maja br. do godz. 15.

Kryteria naboru
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się w systemie elektronicznym. Zasady będą zbliżone do tych, które obowiązywały w ubiegłym roku. Kryteria samorządowe brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pozostały te same i przypominamy je w tabelach poniżej

Szczegółowe harmonogramy stanowią załączniki do Zarządzenia Nr WAO.0050.21.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 29 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 (zasady, harmonogramy i wnioski) znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/wydzial-edukacji/rekrutacja/rekrutacja-202122

Opcje strony

do góry