Oficjalny Serwis Informacyjny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
Łomianki, ul. Baczyńskiego 7

Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki
 
e-mail: gkrpa@lomianki.pl
 
tel. 516-768-864
(czynny w godzinach pracy komisji)
 

Spotkania Komisji odbywają się w każdą środę w godz. 16:00 - 19:00 

Skład Komisji:

 1. Przewodnicząca - Alina Skurska
 2. Sekretarz - Jolanta Pająk
 3. Urszula Nowak
 4. Agnieszka Godyń
 5. Alicja Siemianowska - Woźniak
 6. Tadeusz Saczywko
 7. Krzysztof Wacikowski
 8. Marcin Ohirko
 9. Monika Drabarek
 10. Marcin Chmielewski

Gminny Punkt Konsultacyjny, w siedzibie komisji przy ul. Baczyńskiego 7, udziela porad specjalisty-terapeuty osobom mającym problemy alkoholowe bądź narkotykowe oraz ich rodzinom:

 • problemy alkoholowe:
  poniedziałki w godz. 12.00-18.00 (p. Olga Jamroz) - również telefonicznie pod nr 516 768 864
 • problemy narkotykowe:
  środy w godz. 18.00-20.00 (p. Anna Twierdziańska) - również telefonicznie pod nr 502 336 947

Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień udziela pomocy mieszkańcom gminy Łomianki
Warszawa, ul. Żeromskiego 13
telefon: 22 663 54 39 
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. 
 
 
 

Opcje strony

do góry