Oficjalny Serwis Informacyjny

Praca / Праця

Jesteś uchodźcą z Ukrainy?
Tu znajdziesz informacje o tym, jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie w znalezieniu pracy.

Якщо Ви біженець з України? Ось можлива допомога Вам і Вашій родині у пошуку роботи.

Pomoc  w znalezieniu pracy dla obywateli Ukrainy – Infolinia 19524

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-obywateli-ukrainy--infolinia-19524


(USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa1)

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, jeżeli pracodawca powiadomi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia do pracy obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Громадянин України має право виконувати роботу на території Республіки Польща протягом періоду перебування відповідно до чинного законодавства, якщо працедавець протягом 14 днів з дня початку роботи повідомить повітове управління праці про працевлаштування громадянина України.


Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i chce tu zostać, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Może też podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

Громадянин України, який легально в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року і хоче тут залишитися, може зареєструватися як безробітний або шукає роботу. Також може розпочати та займатися підприємницькою діяльністю в Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, за умови, що він/вона отримає номер PESEL.

 

Opcje strony

do góry