Oficjalny Serwis Informacyjny

Place zabaw


Zlokalizowane na terenie gminy place zabaw można zaklasyfikować jako:

 

  • gminne (ogólnodostępne: otwarte lub ogrodzone - zamknięte) - będące pod nadzorem Urzędu Miejskiego w Łomiankach i pod bezpośrednim nadzorem przedstawicieli Rad Osiedli lub Rad Sołeckich,
  • szkolne i przedszkolne (zamknięte) - jednostkami odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie są placówki oświatowe,
  • wewnątrzosiedlowe (zamknięte i otwarte) - jednostkami odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie są administracje osiedli na terenie których place są zlokalizowane.

Wykaz gminnych placów zabaw :

1. Osiedle Buraków
ul. Kościuszki 10 -  teren ogrodzony

[obrazek]


2. Osiedle Łomianki Majowe
ul. Osiedlowa 5a - teren ogrodzony

[obrazek]


3. Osiedle Dąbrowa Leśna
ul. Akacjowa 20A - teren ogrodzony


4. Sołectwo Łomianki Dolne
ul. Wspólna (dz. ewid. nr 394/04) - teren ogrodzony

[obrazek]
 

5. Sołectwo Dziekanów Bajkowy
ul. Waligóry 2-16 - teren ogrodzony


6. Sołectwo Dziekanów Leśny
ul. Rodziewiczówny (dz. ewid. nr 144/3) - teren ogrodzony