Oficjalny Serwis Informacyjny

Ile zapłacisz od 1 lipca

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady będą naliczane od ilości zużytej wody. Miesięczna opłata za odbiór odpadów wyniesie 11,20 zł za 1m3 zużytej wody w całym gospodarstwie domowym.
  • Od tego dnia powinny być regulowane należności za odpady komunalne zgodnie z nową metodą.
  • W okresie od maja do końca sierpnia wraz z fakturą od ZWiK otrzymają Państwo roczne zestawienie zużycia wody (z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe). Na tej podstawie należy wyliczyć średnie miesięczne zużycie wody.

JAK OBLICZYSZ ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY

  • suma ilości zużytej wody z ostatnich 6 okresów rozliczeniowych (czyli 12 miesięcy)  : 12  =  średnie miesięczne zużycie wody
  • Jeżeli w lipcu zapłacili Państwo zgodnie z poprzednią metodą, w kolejnym miesiącu należy samodzielnie dokonać korekty.
  • Do 10 sierpnia należy złożyć nową deklarację z wyliczonym średnim miesięcznym zużyciem wody.
  • Jeśli nieruchomości nie są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej czyli nie są opomiarowane, wówczas stosuje się uśrednioną stawkę 3 m3 miesięcznie na osobę. W taki sam sposób rozliczać się będą osoby, które są podłączone do sieci wod-kan krócej niż 12 miesięcy. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami można dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego (ul. Szpitalna 8 lub ul. Staszica 2) lub na swój indywidualny rachunek bankowy, uzyskany z generatora 

Wygeneruj Indywidualny rachunek bankowy do opłaty za gospodarowanie odpadami - TUTAJ

Deklaracje do pobrania TUTAJ

Opłatę należy wnosić do 15. dnia każdego miesiąca, możliwa jest zapłata z góry za kilka miesięcy. Nie czekajcie Państwo na wezwanie do zapłaty, rachunek albo fakturę z Urzędu Miejskiego, ponieważ gmina takich dokumentów nie wystawi. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą do zapłaty.

Opcje strony

do góry