Oficjalny Serwis Informacyjny

Złóż deklarację

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Warszawska 71. Przypominamy o możliwości wypełnienia formularza za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami można dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego (ul. Szpitalna 8 lub ul. Staszica 2) lub na swój indywidualny rachunek bankowy, uzyskany z generatora dostępnego na naszej stronie www.

Wygeneruj Indywidualny rachunek bankowy do opłaty za gospodarowanie odpadami - TUTAJ

 

Opłatę wnosimy do 15. dnia każdego miesiąca, możliwa jest zapłata z góry za kilka miesięcy. Nie czekajcie Państwo na wezwanie do zapłaty, rachunek albo fakturę z Urzędu Miejskiego, ponieważ gmina takich dokumentów nie wystawi. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą do zapłaty.

Obecnie Gmina Łomianki nie prowadzi wywozów odpadów wielkogabarytowych w systemie wystawkowym.
Odpady wielkogabarytowe można oddawać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK), znajdującego się przy ul. Brukowej w Łomiankach Dolnych (przy oczyszczalni ścieków).

Opcje strony

do góry