Oficjalny Serwis Informacyjny

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania obowiązkowych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel/zarządca budynku i lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, w ciągu:

  • 12 miesięcy - czas na złożenie deklaracji, jeżeli źródło ciepła zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.
  • 14 dni – czas na złożenie deklaracji, jeżeli źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r.

Deklarację można złożyć elektronicznie. Warunkiem złożenia e-deklaracji jest posiadanie profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego. Aby złożyć e-deklarację należny wejść na stronę http://www.zone.gunb.gov.pl/ , wybrać zakładkę złóż deklarację, następnie wybrać wypełnij ją i wyślij. Zachęcamy do skorzystania z tej formy złożenia deklaracji.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące CEEB znajdą Państwo na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Deklarację można złożyć również w Urzędzie Miejskim w Łomiankach ul. Warszawskia 115 , ul.Parkowej 2. Pomoc w wypełnieniu deklaracji uzyskają Państwo w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej przy ul. Parkowej 2. Zapraszam do kontaktu milena.wisniewska@poczta.lomianki.pl tel. (22) 888 98 42

Opcje strony

do góry